O Stowarzyszeniu

STOWARZYSZENIE ROZWOJU PSYCHOTERAPII i PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ "AZALIOWA"
O Stowarzyszeniu

Nasze Stowarzyszenie powołaliśmy w 2009 roku, aby wspierać rozwój środowiskowych form rehabilitacji, ukierunkowanych na przywrócenie i rozwijanie u osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia, uczenia się i pracy w społeczności. Misję realizujemy poprzez:


 • Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie a ostatnio również dla osób starszych z chorobami neurologicznymi przywracających osoby nimi objete do funkcjonowania w środowisku lokalnym, rolach zawodowych i społecznych.

 • organizowanie akcji edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej np. pikniki i imprezy integracyjne, happeningi

 • realizowanie projektów szkoleniowych adresowanych do pacjentów np. kursy doskonalenia zawodowego podnoszące ich atrakcyjność na rynku pracy

 • prowadzenie szkoleń przeznaczonych dla specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego i pomocy społecznej oraz studentów kierunków humanistycznych, mających na celu rozpowszechnienie idei pracy z osobami chorymi i ich rodzinami w środowisku

 • Utworzenie Spółdzielni Socjalnej "Piękne miejsce" wraz z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej, gdzie pracę mogą znaleźć podopieczni Stowarzyszenia
  www.pieknemiejsce.com.pl  

   

  WAŻNE!

  Z przyjemnością informujemy, że od roku 2015 znależliśmy się w gronie organizacji Pożytku Publicznego i dlatego wszystkie osoby z nami związane lub po prostu życzliwe prosimy o wsparcie i wskazanie w rozliczeniu rocznym naszego
  KRS

  KRS 0000327454


                                  


 

O Stowarzyszeniu

Statut

Projekty

Szkolenia dla profesjonalistów

Sprawozdawczość

Sponsorzy

Kontakt

Linki