bezpieczna ostoja w środowisku lokalnym

PROJEKTY i SPONSORZY

Nasz zespół posiada doświadczenie w realizacji projektów unijnych programu EFS. Współpracowaliśmy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, prowadząc kursy zawodowe dla pacjentów psychiatrycznych, pomagaliśmy przy rozpoznaniu kompetencji zawodowych, organizowaliśmy letnie i zimowe obozy integracyjne, wspieraliśmy indywidualnie i grupowo uczestników projektu.
Posiadamy kadrę i kompetencje do pracy środowiskowej w miejscu zamieszkania. Możemy zapewnić pomoc psychologiczną, o charakterze interwencji kryzysowej, farmakologiczną. Wśród nas są zarówno lekarze, certyfikowani terapeuci, jak i trenerzy grupowi, realizujący standardy kompleksowej pracy z klientem.

 • W przypadku osób starszych realizujemy projekt "Grupa Wspierająco rehabilitacyjna dla osób z chorobami otępiennymi" na zlecenie Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • W przypadku osób z problemami psychicznymi od 2004 roku prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy na zlecenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Dzielnicy Wawer m.st. Warszawypobrane1_1jpg
 • Tutaj zamieszczamy informacje o sponsorach naszych działań:

  pobrane4png

  kie4jpg

  logo_grzybkijpg


  grycanjpg